Lord Tyrion Jackson

Tyrion til høyre tatt på brua på Gåsebu av Per Sverre Simonsen.

Lord Tyrion Jackson (NO52485/17) er etter Jack og Misha sitt kull i 2017. Tyrion er flokkens arbeidsjern og har arvet mange av mor sine trekkegenskaper. Han fikk navnet sitt fordi han skilte seg ut fra resten av kullet. Tyrion er en hund som er sterk i hodet, har er eksentrisk og veldig glad i alt som kryper og går. Tyrion er en maskin i selen og er en av de aller beste trekkhundene våre med fremoverfokuset til sin mor. Tyrion har meget god pels, poter og matlyst. Han jobber foran eller bakerst i spannet her og har godt samtlige løp denne vinteren.